ของดีในโคกเหล็ก

                                                                                                                                                   วุฒินันท์ แจ่มสิริกุล
ในตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ของเรานั้น มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ที่มาจากชาวบ้านในชุมชนของตำบลโคกเหล็กทำขึ้นมาเอง อาทิ เช่น ผ้าไหม น้ำสมุนไพร ไส้กรอก ผักปลอดสารพิษ รวมทั้งมี โฮมสเตย์ และประเพณีกันตรึมที่สืบทอดกันมายาวนานอีกด้วย

เนื่องด้วยทีมงานและคณะอาจารย์ได้มีการนำผลิตภัณฑ์มาโชว์ ที่ถนนคนเดินเซราะกราวในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้มีการมาจัดบูธโชว์สินค้าต่างๆที่มาจากคนในชุมชนของตำบลโคกเหล็กได้มีการนำสินค้ามานำเสนอ อาทิ เช่น น้ำสมุนไพร ขนมไทย ไส้กรอกตางเปียง ผักปลอดสารพิษ ก้อนเห็ด ข้าวกล้อง และมีสินค้าอีกหลายอย่างที่นำมาโชว์ ที่มาจากคนในตำบลโคกเหล็กทำเองโดยตรง และได้มีการนำประเพณีกันตรึมพื้นบ้านที่มาจากบ้านหว้ามาโชว์บนเวทีที่ถนนคนเดินเซราะกราวอีกด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับทีมที่ได้นำสินค้าต่างๆมานำเสนอ การได้นำของดีที่เอามาจากชุมชนในตำบลโคกเหล็กมานำเสนอในครั้งถือว่ามีการตอบรับที่ดีมีคนสนใจอยู่ในระดับที่พอใจ ทำให้สินค้าในตำบลโคกเหล็กได้เป็นที่รู้จักในอีกระดับ

การที่ได้ออกบูธมาในครั้งนี้ถือได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนในตำบลโคกเหล็กได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่มากก็น้อย มีการได้นำเสนอสินค้าที่เป็นจุดเด่น และสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยเช่นเดียวกัน จึงทำให้คนได้รู้จักตำบลโคกเหล็กมากขึ้น

                                

อื่นๆ

เมนู