เพิ่มกำลังใจให้หน่วยหน้าด่านที่ตำบลโคกเหล็ก

กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

              เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 200 คน/วัน จึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ในส่วนนี้หน่วยงานสาธารณสุขและอสม.ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการคัดครองและกักตัวคนที่มีอาการป่วยเพื่อแยกออกจากชุมชน

ดิฉันนางสาวกนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา และคณะทำงานในฐานะคนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคระบาดโควิด นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่ หรือมีอาการป่วยก่อนเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก เดินทางกลับเข้ามาทำการรักษาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนนี้ทางจังหวัดและสาธารณสุขชมชนได้จัดเตรียมพื้นที่กักตัวเพื่อดูอาการและเป็นการแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากชุมชน ซึ่งทางอสม.ตำบลโคกเหล็กได้รับหน้าที่ด่านหน้าในครั้งนี้ โดยประจำจุดกักตัว 3 จุดใหญ่ได้แก่ วัดบ้านโคกเหล็ก วัดบ้านหว้า และวัดถนนกระสัง ทั้งนี้ทีมงานอสม.และหน่วยสาธารณสุขได้ทำงานด้วยดีตลอดมาและอาจมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ดิฉันและทีมงานจึงได้เตรียมน้ำดื่มและของจำเป็นต่างๆ เพื่อให้กำลังใจให้หน่วยด่านหน้า นอกจากนี้การระวังตัวเองก็ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ อสม. ได้เช่นกัน จำกัดการเดินทางของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ เป็นต้น

สถานการณ์โรคระบาดโควิด ยังคงมีการระบาดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่บางคนมีอาการป่วย ถึงต้องมีสถานที่กักตัว ซึ่งมี อสม.คอยดูแลอยู่ตลอด เจ้าหน้าที่บางท่านอาจมีอาการเหนื่อยล้าบ้างทั้งนี้ทางทีมงานจึงเตรียมสิ่งของจำเป็นและให้กำลังใจบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามคนในชุมชนต้องระวังมากขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ดังกล่าว

 

อื่นๆ

เมนู