ความห่วงใยจาก U2T สู่ตำบลโคกเหล็ก

ณิชาภัทร  เจริญรัมย์

             เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ Covid19 ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ส่งผลกระทบอย่างหนักทั้งทางเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศการควบคุมเชื้อ Covid19  เป็นไปได้ช้า วัคซีนในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ Covid19 ในเดือนสิงหาคมมีการระบาดที่หนักขึ้นทั่วประเทศทำให้ประชาชนที่ทำงานต่างจังหวัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ มีทั้งผู้ติดเชื้อโควิดที่ต้องการกลับมารักษาตัวที่บุรีรัมย์  คนถูกเลิกจ้างจากการปิดตัวของโรงงาน และกลุ่มคนที่ประสงค์กลับมาบ้าน ทางหน่วยงานในตำบลโคกเหล็กมีความห่วงใยประชาชน มีการประชุมเพื่อจัดเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น มีการจัดหาสถานที่จุดพักคอยโดยให้ผู้นำชุมชนแจ้งลูกบ้าน หากลูกหลานบ้านไหนที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนา ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ประจำหมู่บ้าน จะได้เตรียมและประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การซักประวัติเพื่อไปตรวจหาเชื้อ Covid19 ที่โรงพยาบาลห้วยราช  ศูนย์กักตัวในตำบลโคกเหล็ก มี 3 แห่ง คือ วัดบ้านโคกเหล็ก  วัดบ้านถนนกระสัง  และวัดประชาศรัทธาธรรมหนองหว้ามะขามป้อม ทั้งนี้ทีม U2T ตำบลโคกเหล็กมีความห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดหาสิ่งของเล็กๆน้อยๆมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจได้แก่ น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ กาแฟ น้ำอัดลม และขนมเบรค

ทั้งนี้เราทุกคนต้องดูแลตนเองมากขึ้นไม่ตื่นตระหนก ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ประมาท เมื่อออกไปในชุมชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆเพื่อเป็นการป้องกันตนเองเบื้องต้น

อื่นๆ

เมนู