ปลูกป่าเพื่อแม่ 12 สิงหาคม 2564 “ วันแม่แห่งชาติ “   

                       ณ ชลประทานตำบลโคกเหล็ก

รัชนี  เก็บรัมย์

          เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เราชาวตำบลโคกเหล็กได้มีกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ รวมพลังชาวตำบลโคกเหล็กทำความดีเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าเริ่มที่ 09.00-10.00 น. สถานที่คือใกล้ชลประทานบ้านโคกเหล็กหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่า     “ ตาเปียงตาเก็ม “

          กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอห้วยราช เป็นประธานเปิดงาน และมีท่านปลัดอำเภอห้วยราช เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกเหล็ก ท่านกำนันตำบลโคกเหล็ก ท่านนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลโคกเหล็ก มาร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย คนละ 2 ต้น ใครจะนำต้นไม้มาเพิ่มอีกก็ได้  เท่าที่ข้าพเจ้าจำความได้ พื้นที่ตรงนี้ก่อนจะมีกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่สาธารณะที่ร้างว่างเปล่ามาหลายปี พื้นที่ตรงนี้มีประมาณ 4 ไร่กว่าๆ ทิ้งร้างไว้ไม่เกิดประโยชน์  และในการปลูกป่าครั้งนี้นอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดินแล้ว ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟู รักษาระบบนิเวศ ลดโลกร้อน และยังสามารถเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของคนในตำบลโคกเหล็กได้อีกด้วย

          ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เราชาวตำบลโคกเหล็กก็ไม่ได้ละเลย ที่จะเฝ้าระวังตนจากโรคระบาดโควิด-19 แต่อย่างใด ทุกคนสวมแมสและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ทุกครั้งที่ใช้มือสัมผัสสิ่งของต่างๆ และส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐแล้ว สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทีมาเป็นส่วนร่วมในการปลูกป่าในครั้งนี้ เพื่อสร้างผืนป่าแห่งใหม่ในตำบลโคกเหล็กของเราเพื่อเป็นประโยชน์สืบต่อไป

  

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู