เหรียญบาทจากขยะ

ชญานี  ดาดผารัมย์

                ขยะล้นเมืองเป็นปัญหาที่พบบ่อยในทุกๆพื้นที่นับวันยิ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร และต้นเหตุของปัญหานั้นก็คือมนุษย์เกิดจากการมักง่ายทิ้งขยะไม่ถูกที่จึงทำให้แต่ละพื้นที่ดูสกปรกไม่สะอาดตาและส่งผลให้เกิดการส่งกลิ่นเหม็นตามมาด้วย

การจัดการขยะในชุมชนของเรานั้นยังดูไม่เป็นระเบียบมากเท่าไรนักบางบ้านยังใช้วิธีการกำจัดขยะโดยการเผาอยู่ บางบ้านใช้วิธีการเก็บรวบรวมขยะไว้ในที่เดียวกันโดยไม่แยกประเภททำให้เกิดการหมักหมมและมีกลิ่นเหม็น ทางทีมงานของเราจึงได้จัดอบรมขึ้น เป็นการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะขึ้นโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแยกขยะ  และชี้แจงเกี่ยว กับประเภทของขยะ ว่าขยะประเภทใดบ้างที่สามารถสร้างมูลค่าได้ โดยในการอบรมจะมีถังขยะให้ท่านนำไปประกอบใช้และจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล  และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองอีกด้วย

ปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นเกิดจากเราทุกคน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การคัดแยกขยะเลยก็คือการลดขยะที่ตัวเราเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะจะช่วยสร้างวินัยในการทิ้งขยะให้แก่ตนเองมากยิ่ง ขึ้น

     

 

อื่นๆ

เมนู