แยกขยะถูกประเภท สร้างรายได้ในครัวเรือน

รัชนี  เก็บรัมย์

               ในทุกวันนี้มีขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง โฟม กระดาษ เศษอาหารต่างๆ รวมถึงขยะติดเชื้อที่มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 เช่นหน้ากากอนามัย ขวดเจลแอลกอฮอร์ ถุงมือ ซึ่งขยะมากมายทำให้สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ไม่ดี รวมถึงอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้อีกด้วย

               คณะอาจารย์และคณะทีมงานจากโครงการ U2T ได้จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้กับคนในชุมชน โดยมีชื่อโครงการว่า “ การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต ” โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้คือ คุณนิธิพล ชินศิริพันธุ์ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งการให้ความรู้ก็จะเริ่มตั้งแต่การรู้จักขยะต่างๆ ขยะมีด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภท คือ ขยะเปียก/ย่อยสลายง่าย, ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล, และขยะอันตราย และขยะบางอย่างก็สามารถสร้างรายได้และทำประโยชน์ได้ด้วยอย่างเช่นขยะเปียกที่เป็นพวกเศษอาหารสามารถนำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อให้ในการเกษตรได้ ส่วนขยะรีไซเคิลก็ยังแยกเพื่อชั่งกิโลขายได้ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องต่างๆ เป็นต้น  ในการจัดอบรมในครั้งนี้วิทยกร คณะทีมงาน รวมถึงคนในชุมชนได้ทำกิจกรรม คือทำที่แยกขยะร่วมกัน และให้คนที่มาร่วมกิจกรรมนำที่แยกขยะกลับบ้านด้วย เพื่อไว้คัดแยกขยะของตัวเองที่บ้าน

               ในการอบรมครั้งนี้ทางคณะทีมงาน ก็ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลงานว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แยกขยะอย่างถูกต้องหรือไม่ การแยกขยะสามารถทำให้ภูมิทัศน์ในชุมชนดีขึ้นไหม สร้างรายได้เพิ่มให้คนในครัวเรือนหรือไม่ เพราะด้วยสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ การมีรายได้เพิ่มโดยการมีวินัยในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและถูกประเภท ถือว่าเป็นการผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยก็ว่าได้

 

ภาพประกอบ : กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต 

อื่นๆ

เมนู