ประโยชน์ในฤดูน้ำหลาก
                                                                                                                         วุฒินันท์ แจ่มสิริกุล

                    ฤดูฝน หรือ วัสสานฤดู เป็นช่วงที่มีปริมาณฝนโดยเฉลี่ยตลอดเกือบทั้งเดือนมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป และมีปริมาณฝนโดยรวมสูงสุดของปี โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมสำหรับในเขตซีกโลกเหนือ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกชุกทำให้ในบางพื้นที่ อาจจะมีน้ำและมีน้ำท่วมได้

ฤดูฝนยังทำให้สัตว์มีการขยายพันธุ์ออกไปสู่ตามแหล่งน้ำต่างๆ ฝนยังทำพืชมีเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วน้ำให้ชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กที่ทำนาและทำสวนเพราะถ้าสวนไหนที่มีสระน้ำทำให้สระน้ำมีน้ำเพิ่มมากขึ้นสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ และชาวบ้านในโคกเหล็กที่มีการทำนาสามารถดูแลข้าวที่ง่ายขึ้น เพราะมีน้ำในนาข้าวคอยดูทำให้ต้นข้าวไม่ตาย สามารถดูแลโดยการใส่ปุ๋ยในนาข้าวฉีดยาได้ และน้ำยังช่วยขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองภายในอากาศด้วย ฝนนั้นเกิดจากการควบแน่ของก๊าซและกลายเป็นของเหลวตกลงมาซึ่งฤดูฝนมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในโลกเป็นอย่างมาก และยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้นอีกด้วยเก็บไว้ใช้ในยามฤดูที่ไม่มีฝนตก

ในฤดูฝนทำให้ดินในทุกพื้นที่ในตำบลโคกเหล็กของเรามีดินที่ความชุ่มชื่นทุกพื้นที่ไม่แห้งแล้งและฝนยังช่วยให้พืชได้มีความเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ทำให้ชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กยังสามารถใช้พื้นที่ปลูกพืชได้ ทำให้ชาวนาดูแลต้นข้าวได้ดีขึ้น โดยการใส่ปุ๋ย และทำให้ปลาหรือน้ำขนายพันธุ์ได้ดีขึ้น ทำให้ชาวบ้านตำบลโคกเหล็กได้ออกรับจ้างหว่านปุ๋ยหรือออกหา ปู ปลา กบ มาเป็นอาหารหรือรายได้เสริมได้

                                       

         

อื่นๆ

เมนู