การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

ศักย์ศรณ์ รักกิจศิริ

การปลูกพืชไร้ดินหรือการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแช่ในสารละลายธาตุอาหารพืช  และบางส่วนสัมผัสอากาศ (Aeroponics)  หรือเป็นการปลูกพืชบนวัสดุที่ไม่ใช่ดินและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืชหรือน้ำปุ๋ย ระบบที่ชาวบ้านเลือกปลูก คือ ระบบ NFT (Nutrient Film Technique) เป็นระบบการปลูกพืชแบบรางน้ำตื้น ซึ่งสาเหตุที่เลือกปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพราะมีข้อดีหลายอย่าง สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่า ทั้งทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรปุ๋ย และการจัดการบริหารเวลา น้ำจะใช้อย่างประหยัด เพราะเป็นระบบน้ำวน ปุ๋ยก็ให้ไปในน้ำจะมีการตรวจเช็กว่าเพียงพอสำหรับพืชไหม ให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมเพียงพอกับพืชชนิดนั้นๆ

การปลูกพืชไร้ดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของชาวบ้านในตำบลโคกเหล็ก เพราะสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่า ทั้งทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรปุ๋ย และการจัดการบริหารเวลา น้ำจะใช้อย่างประหยัด เพราะเป็นระบบน้ำวน ปุ๋ยก็ให้ไปในน้ำจะมีการตรวจเช็กว่าเพียงพอสำหรับพืชไหม ให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมเพียงพอกับพืชชนิดนั้น ๆ โตไวกว่าผักที่ปลูกในดินกว่า 10 วัน เพราะพืชได้รับอาหารอย่างสม่ำเสมอ ผลผลิตที่ได้มีรสชาติดี สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ มีราคาที่ค่อนข้างดีกว่าผักที่ปลูกในดิน ซึ่งในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ทีมทำงานU2Tและคณะอาจารย์ได้มีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นซึ่งรวมไปถึง ผักไฮโดรโปนิกส์ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตำบลโคกเหล็กอีกด้วย ซึ่งผักที่นำมาจัดแสดงนั้นประกอบด้วย ขึ้นฉ่าย ผักกาด เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค และบัตเตอร์เฮด ซึ่งได้ผลตอบอย่างล้นหลามเนื่องจากผู้คนเริ่มหัดมาดูแลสุขภาพตนเองโดยการบริโภคผักที่สะอาดและปลอดสารพิษนั่นเอง

ผักไฮโดรโปนิกส์เป็นอาชีพอีกหนึ่งทางเลือกที่ควรให้ความสนใจเพราะสามารถการันตีได้ว่าลูกค้าจะได้รับผักที่สด สะอาด ปลอดภัย และรสชาติที่ดีกลับไปแน่นอน และมีราคาแพงกว่าผักตามท้องตลาดทั่วไป การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จะให้ผลกำไรแก่ชาวมากขึ้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชโดยการการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มากที่สุด และการเจริญเติบโตที่สามารถทราบถึงวันที่จะเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่ายออกจากพื้นที่ปลูกได้อย่างง่าย

อื่นๆ

เมนู