รีไซเคิลจากยางรถยนต์

เสาวภาค  ประดับดี

        วัสดุที่เหลือใช้จากครัวเรือนหลายอย่างสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อนำมาใช้งานได้ใหม่ซึ่งปัจจุบันการปลูกต้นไม้เป็นที่นิยม  คณะทำงานจึงเล็งเห็นความสำคัญนี้และจากการได้ไปลงพื้นที่ที่ผ่านมา  พบว่ามีคนในชุมชนเป็นกระถางที่ทำจากยางรถยนต์จึงเกิดไอเดียในการออกแบบให้มีราคามากขึ้นและสามารถทำให้เกิดรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย

        การทำกระถางรีไซเคิลจากยางรถยนต์ เป็นการเล็งเห็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำมาทำเป็นของที่สามรถเป็นการนำเอายางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว มาทำการประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกผักจากยางรถยนต์  ซึ่งเหมาะกับบ้านที่มีเนื้อที่จำกัด และต้องการจะปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมีกิจกรรมทำในยามว่างอีกด้วย คณะทำงานจึงร่วมกับคนในชุมชนทำกระถางและปลูกผักให้กับคนในตำบลโคกเหล็ก มีผักไว้ทานเองโดยไม่จำเป็นต้องซื้อ หรือซื้อก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง  ผักที่ควรมีกะเพรา  ตะไคร้    พริก ต้นหอม  คะน้า    กวางตุ้ง  ตั้งโอ๋  มะเขือเทศ ข่า เหล่านี้สามารถปลูกได้ในกระถางยางรถยนต์เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมีกิจกรรมทำในยามว่างอีกด้วยประโยชน์ที่ได้รับซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ เกิดความสามัคคีจากการแบ่งบัน และยังดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        การเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยทำเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่ง และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะทำงานและเพื่อให้งานออกมาได้ประสิทธิภาพ แถมยังสร้างรายได้ให้กับชุมชน ชุมชนมีจุดเด่นในการประดิษฐ์งานฝีมือที่ต่างจากที่อื่นอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู