ความร่วมมือของคนโคกเหล็ก

   กีรติกา อะโรคา

         ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด  11 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่ ซึ่งทั้ง 2 เขตพื้นที่ต่างอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ตำบลโคกเหล็กมีโรงเรียนขยายโอกาส 1 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ในตำบลโคกเหล็กจะส่งบุตรหลานไปเรียนร่วมกัน ณ โรงเรียนดังกล่าว ทางตำบลโคกเหล็กได้มีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านเพื่อพัฒนาสินค้าขึ้นชื่อของหมู่บ้านให้เกิดการสร้างอาชีพในวงกว้าง อาทิเช่น การทำไส้กรอก การทอผ้าไหม และการทำขนมไทย  เป็นต้น

ดิฉันได้รับหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อช่วยในการพัฒนากลุ่มอาชีพของทางตำบลโคกเหล็กทั้งกลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้ว และสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลายและสร้างรายได้ให้ชาวตำบลโคกเหล็กได้มีรายได้เพิ่มจากสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้และพัฒนาให้เป็นการสร้างรายได้ในระยะยาว ในวันแรกที่ได้ลงพื้นที่เพื่อไปแนะนำตัวทีมงานลงพื้นที่กับทางเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ดิฉันรู้สึกถึงความกระตือรือร้นของทางเจ้าหน้าที่เทศบาลในการให้ความร่วมมือกับทางเรา ทางเทศบาลให้ข้อมูลคร่าวๆของเขตพื้นที่ ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านให้กับทางเราเพื่อให้เราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้สะดวกที่สุด เมื่อดิฉันได้ลงพื้นที่จริงครั้งแรกทางผู้ใหญ่บ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างดี ท่านบอกขอบเขตของหมู่บ้านที่เราต้องลงพื้นที่ บอกว่าคุ้มไหน บ้านไหนควรลงเก็บข้อมูลเวลาไหนถึงจะมีชาวบ้านอยู่ให้ข้อมูล ท่านให้ข้อมูลคร่าวๆของทางหมู่บ้านที่เราต้องทราบทั้งหมดเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการนำข้อมูลต่าง ๆที่เราได้รับมาพัฒนาอาชีพให้กับลูกบ้านของท่าน เมื่อทางเราได้ลงเก็บข้อมูลบ้านหลังแรกพบว่าท่านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดีมาก แม้ว่าจะกำลังทำงานอยู่ก็ยังสละเวลาในการทำงานมาให้ข้อมูลกับทางเรา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเราในวันต่อ ๆมาก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการให้ข้อมูลต่าง ๆดีมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของบ้านตนเองหรือข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ชาวบ้านทุกคนก็พร้อมจะให้ข้อมูลไม่ว่าขณะนั้นจะทำอะไรอยู่ก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ดิฉันรู้สึกประทับใจมากในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในตำบลโคกเหล็ก

ชาวบ้านตำบลโคกเหล็กมีความกระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เราเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อจะพัฒนาหมู่บ้านและเพื่อพัฒนาอาชีพของคนในหมู่บ้านแล้ว ทุกคนยินดีให้วามร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อทางเราลงพื้นที่บ้านไหนก็จะได้รับรอยยิ้มและได้รับการต้อนรับที่ดีจากทุก ๆบ้าน

อื่นๆ

เมนู