ธรรมชาติอันล้ำค่าที่พบในตำบลโคกเหล็ก

ชญานี  ดาดผารัมย์

 

ดิฉันและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ 9 และบ้านตาเมิน หมู่ 10 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประสานงานไปทางท่านผู้ใหญ่บ้านให้ได้ทราบก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่ท่านผู้ใหญ่บ้านจะได้ประสานงานต่อไปยังลูกบ้านให้ได้รับรู้โดยทั่วกัน

จากการได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วทำให้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างภายในชุมชนทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น บรรยากาศภายในชุมชนแห่งนี้เงียบสงบและดูสะอาดตาชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวอยู่กันแบบญาติพี่น้องจากการสอบถามข้อมูลทำให้ทราบว่าชาวบ้านที่นี่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่และเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยสัตว์ที่เลี้ยงส่วนมากจะเป็นวัว ควาย โดยแต่ละครัวเรือนจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงานคือคนในชุมชนไปทำงานที่ต่างจังหวัดกันค่อนข้างมาก ส่วนบางหลังคาเรือนก็เลี้ยงสัตว์ที่ดุร้ายจึงทำให้การเก็บข้อมูลครั้งนี้เข้าถึงตัวเจ้าบ้านได้ค่อนข้างลำบากและล่าช้า

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือกับดิฉันและทีมงานเป็นอย่างดีรู้สึกประทับในการต้อนรับที่เหมือนลูกเหมือนหลานของคนในชุมชน และทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

           

                             

                   

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู