บรรยากาศดีที่โคกเหล็กโคกเหล็ก

                                                                                                        น้ำฝน กุมรัมย์

                   ดิฉันขออนุญาตมาเล่าเกี่ยวกับความประทับใจแรกที่ได้ทำงานในตำบลโคกเหล็ก ตำบลฉันมีหมู่บ้านทั้งหมด 11หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งส่วนมากชาวบ้านในชุมชนจะมีอาชีพหลักเลยคือทำนา และมีการทำสินค้าโอทอปขายเพื่อเพื่อหารายได้เสริม เช่น การทำขนม ทำทอผ้าไหมลายมัดหมี่ การทำข้าวหอมมิละเพื่อจัดจำหน่าย และการทำน้ำยาล้างจานและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้น ส่วนดิฉันเองอยู่บ้านถนนม.4ตำบลโคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ความประทับใจที่ได้ทำงานในตำบลตัวเอง  มีมากมากมายทั้งผู้คนในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน น้ำใจของคนในชุมชน เพราะตัวดิฉันเอง เกิดและโตที่นี้รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มาทำงานในชุมชนตัวเองซึ่งถือว่าเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งที่เรียนจบมาได้ทำงานและพัฒนาชุมชนตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป มีความประทับใจที่สร้างรอยยิ้มเวลาทำงานหรือลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคือชาวบ้านเป็นกันเองมาก มีน้ำใจ สิ่งแวดล้อมในชุมชนของฉันคือดีมาก มีถังขยะประจำบ้าน แทบจะไม่เห็นมีขยะเลย แหล่งน้ำก็สะอาดเวลาตอนเย็นก็มีฝูงวัวฝูงควาย ที่ชาวบ้านตอนมาเข้าคอก รู้สึกประทับใจเวลาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ วิถีชาวบ้าน บรรยากาศบ้านนอกยามเย็นดูพระอาทิตย์ตกดิน ชาวบ้านส่วนมากที่ดิฉันได้เดินสำรวจหลายหมู่บ้านในตำบลโคกเหล็ก รวมกระทั่งหมู่บ้านตัวเอง สิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจ คือชาวบ้านปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ไว้อุปโภคและบริโภคเอง อยู่แบบเศรษฐกิพอเพียง ไปมาหาสู่กัน มีงานเพื่อนบ้านมีน้ำใจมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด เยี่ยมเยียนเหมือนทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกัน

ดิฉันประทับใจทุกอย่างที่อยู่ในตำบลโคกเหล็กทั้งชาวบ้าน สิ่งแวดล้อมในชุมชน อาชีพ ธรรมชาติ น้ำใจคนโคกเหล็ก เพราะทุกอย่างที่กล่าวมาล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญในชุมชน สุดท้ายนี้ดิฉันจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและนำความรู้ที่เรียนมา มาพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู