บ้านหนองหว้าแห่งโคกเหล็ก

 จิราวรรณ  เม้าราษี

 

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ) ในพื้นที่ปฏิบัติงานคือ ตำบลโคกเหล็ก อำห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโคกเหล็กเป็นลำดับแรก ได้มีการชี้แจ้งโครงการทิศทางการปฏิบัติของคณะดำเนินงาน เป็นการขออนุญาตเข้าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลภายในชุมชน และขอข้อมูลเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโคกเหล็ก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามจุดประสงค์ของโครงการ

ในการลงพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ ณ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ในเขตตำบลโคกเหล็ก โดยมีการลงพื้นที่สำรวจสอบถามข้อมูลแบบเข้าถึงทุกบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่จริงของคนในชุมชน ความประทับใจแรกที่ได้รับ คือ การต้อนรับที่ดีจากคนในชุมชน การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี คนในชุมชนยิ้มแย้มแจ่มใส มีการถามไถ่ทุกข์สุข เอ็นดูเปรียบเสมือนบุตรหลานของตนเอง ในการสอบถามข้อมูลไม่เพียงแต่บอกเล่าให้ข้อมูล แต่ยังพาไปดูพาไปชมด้วยตนเอง ทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน การจัดทำฐานการเรียนรู้ต่างๆ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงหมูหลุม การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำส้มควันไม้ การทำขนมไทย การทำพวงกุญแจลูกหว้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน บอกเล่าถึงวิธีทำไส้กรอก เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ รวมไปถึงการอนุรักษ์ดนตรีไทยเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการทำโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความราบรื่นได้รับข้อมูลที่สมบรูณ์และครบถ้วนเป็นอย่างมาก ในชุมชนแห่งนี้มีหลายอย่างให้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด ทุกคนในชุมชนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

เมื่อถามว่าในชุมชนของเรามีอะไรน่าสนใจบ้าง คนในชุมชนจะมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและความเป็นเอกลักษณ์เด่นชุมชนของตนเองเป็นอย่างมาก  ทำให้ทราบถึงความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการที่จะพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  โฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวภายในชุมชน และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อสร้างรายได้ยกระดับเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู