กระป๋องสู่ตะกร้าที่โคกเหล็ก

 สุนิสา จะริตรัมย์

ดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อการทำข้อมูลสนทนากลุ่มในการทำตะกร้า ของหมู่ที่ 11 มีความภูมิใจที่ได้เห็นภูมิปัญญาการทำตะกร้าที่ทำจากกระป๋องที่ไม่ใช้แล้ว เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับตำบลโคกเหล็ก เป็นอาชีพที่สร้างความภูมิใจให้กับชุมชน
วันที่ได้ลงพื้นที่กับกลุ่มทำงานดิฉันก็ได้มุ่งไปที่การทำตะกร้าของหมู่ที่ 11 เพราะทำจากกระป๋องที่สามารถหาได้ทั่วไปในชุมชน นำวัสดุอย่างเช่น กระเป๋องที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอยได้ในครัวเรือน หรือเรียกว่าการรีไซเคิล นายพลผู้สานตะกร้าด้วยกระป๋องที่ไม่ใช้แล้วนำมาสานเป็นตะกร้า ได้เรียนรู้จากกลุ่มอาชีพที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระป๋องเป็นวัสดุที่สามารถหาได้มาทำเป็นตะกร้าที่ใช้ในครัวเรือนและเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว นายพลจึงมีความสนใจที่จะนำมาสานต่อด้วยความตั้งใจที่จะผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้ลองทำด้วยตัวเองนั้นก็สามารถทำได้ จึงทำไว้ใช้ในครัวเรือนและทำผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จึงทำไว้หลายใบให้คนที่สนใจได้ซื้อสินค้าด้วยราคาที่ย่อมเยา เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปจัดตามบูทได้ และสามารถสร้างลวดลายได้ตามต้องการ เป็นอีกทางที่สามารถต่อยอดการตลาดได้อีกทาง
จากที่ได้ลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ดิฉันรู้วิธีการทำตะกร้าที่ทำจากวัสดุที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นภาชนะในครัวเรือนได้อย่างดีและคนในชุมชนใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู