ขนมหวานทานเล่นที่โคกเหล็ก

ชญานี  ดาดผารัมย์

 

ขนมไทย ถือว่าเป็นขนมโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งเมื่อก่อนนั้นจะทำขนมแค่วาระสำคัญเท่านั้น

อย่างเช่น งานบุญ งานแต่ง หรือเทศกาลสำคัญต่างๆ  เพราะขนมไทยเป็นขนมที่มีความละเอียดอ่อนประณีตในการ

เลือกสรรวัตถุดิบ  และมีวิธีการทำที่พิถีพิถันจึงไม่ค่อยมีชุมชนใดนิยมทำกันนัก

จากการลงพื้นที่สำรวจได้พบว่าที่บ้านหนองหว้า ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ได้มีการทำขนมไทยหลายอย่าง อย่างเช่น ขนมชั้น ขนมกล้วย ตะโก้ ขนมเทียน ขนมใส่ไส้ เป็นต้น โดยมีจุดเริ่มต้น

มาจากการทำทานเองก่อน จากนั้นเลยลองทำขายภายในชุมชน พบว่ามีผลตอบรับที่ดี  จึงเริ่มนำไปวางขายสู่ท้องตลาด

ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นสินค้าOTOP ของหมู่บ้านอีกอย่างหนึ่ง  เพราะขนมมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์

แตกต่างจากที่อื่น คือ รสชาติที่กลมกล่อมไม่หวานจนเกินไป และราคาไม่แพง ดีต่อสุขภาพ เพราะส่วนผสมและวัตถุดิบ

ส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติ จึงทำให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากยิ่งขึ้น และยังทำให้สมาชิกในกลุ่มมี

รายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มทำขนมไทยเป็นอย่างสูง  ที่ต้อนรับทีมงานของ

พวกเราอย่างอบอุ่นเปรียบเสมือนลูกหลาน และได้เล่าถึงความเป็นมาของขนมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมต่างๆอย่างละเอียด

 

 

 

                               

 

 

อื่นๆ

เมนู