ผักสวนครัวเล็กๆของโคกขมิ้น

ฐานิดา  จะริตรัมย์

            บ้านโคกขมิ้นพัฒนาเป็นหมู่บ้านเล็กๆและอยู่ห่างไกลจากอำเภอห้วยราชมากที่สุด ในบรรดาตำบลโคกเหล็กโดยอยู่ห่างไปประมาณ 12 กิโลเมตร แต่ถึงจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ก็มีความน่าสนใจหลายอย่าง

บ้านโคกขมิ้นพัฒนาอยู่ห่างจากอำเภอห้วยราชประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นชุมชนที่อยู่แบบพอเพียง ขุดบ่อน้ำเพื่อทำการเกษตร ติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อหมุนน้ำทำการเกษตร ปลูกผักหลายอย่างเช่น พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ คะน้า และผักอื่นๆอีกมากมายได้กินตลอดทั้งปี ผักที่ได้ก็จะนำไปให้เพื่อนบ้านได้ทำกับข้าวหรือญาติพี่น้องได้นำไปประกอบการทำอาหาร บ้างอาจจะนำไปขายในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง เร่ขายไปจนกว่าจะหมด เงินที่ได้ก็นำไปให้ลูกหลานได้ไปโรงเรียน ยายคนที่ทำแกบอกว่า ยายทำแบบนี้ยายก็มีความสุข อยู่เฉยๆก็ปลูกผักขาย ได้เงินให้ลูกหลานได้ไปโรงเรียน หาอะไรทำจะได้เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย  ฟังดูยายพูดแล้วอยากปลูกผักเองบ้างเลย(ยิ้ม) แต่อีกหลายๆ บ้านในชุมชนก็ปลูกผักกินเองเป็นส่วนมาก จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงไปได้ไม่มากก็น้อย คนในชุมชนมีความเป็นกันเองมาก ดิฉันดีใจที่ได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้  ดิฉันขอบคุณน้ำใจที่ยายได้ให้ผักคนละถุงๆ ก่อนจะกลับบ้าน รู้สึกได้ว่ายายให้ด้วยความจริงใจ ขอบคุณที่ยายให้ความร่วมมือกับเราที่ได้ให้การทำข้อมูลสนทนากลุ่มในการลงพื้นที่ครั้งนี้

ดิฉันได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการปลูกผักของชาวบ้านมากมาย ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ ดิฉันคิดว่าถ้ามีแบบนี้ทุกบ้านในหมู่บ้านน่าจะลดค่าใช้จ่ายลงได้และคนในหมู่บ้านมีแต่ความสุขเพราะได้แบ่งปันผักซึ่งกันและกัน เป็นหมู่บ้านที่ยั่งยืนด้วยความพอเพียง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู