การทำงานในสถานการณ์โควิด 19

วรากร เที่ยงปา

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่ต้องพัฒนาตำบลเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไม่มากก็น้อย แต่ตอนนี้ไม่ว่าจะประเทศไทยหรือทั่วโลกก็กำลังรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนั่นก็คือ โคโรนาไวรัสหรือ COVID-19 ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

ต้องยอมรับว่า โคโรนาไวรัสหรือ COVID-19 เป็นปัญหาหลักในการทำงานของกลุ่ม SC04 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ของเรามากๆ เนื่องจากเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังแสดงอาการช้ากว่าจะรู้ว่าใครติดคนใกล้ชิดก็อาจจะติดไปแล้วก็ได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีการปรับตัวให้สามารถทำงานไปได้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ โดยทางทีมงานทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบในสังคมไม่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงที่มีผู้คนพลุกพล่าน ต้องป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือให้บ่อย จากที่สามารถพูดคุยกันอย่าใกล้ชิดกับชาวบ้านเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นพยายามสัมผัสกับชาวบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นมีการรักษาระยะห่างระหว่างกัน เนื่องจากสถานการณ์ที่อันตรายนี้เราจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของผู้คนเยอะๆได้จึงต้องมีการเปลี่ยนแผนงานในบางส่วนเพื่อขยับขยายรอสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น

ทั้งนี้ต่อให้สถานการณ์อาจจะยังไม่ดีขึ้นในเร็ววันแต่งานของพวกเราก็ต้องดำเนินกันต่อไปให้ได้ภายใต้หลัก new normal ซึ่งเป็นหลักกการปรับตัวตั้งแต่มีสถานการณ์ COVID-19  เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวโคกเหล็กแม้เราอาจจะเป็นส่วนเล็กๆแต่เพื่อนร่วมงานทุกคนก็พร้อมที่จะทำอย่างเต็มที่เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนไม่ว่ามากหรือน้อยพวกเราก็พร้อมที่จะทำ

 

 

อื่นๆ

เมนู