อสม.ที่เข้มแข็งในตำบลโคกเหล็ก

สุนิสา  จะริตรัมย์

                  ในสถานการณ์ที่โควิด-19 ระลอกใหม่ได้เข้ามาส่งผลให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปมาก มีการงดเทศกาลทุกงาน ซึ่งแพร่ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ทำให้อสม.ในตำบลโคกเหล็ก ต้องมีการคัดกรองผู้คนที่กลับจากต่างจังหวัดซึ่งเป็นด่านแรกที่เกิดความเสี่ยงพอสมควร

จากสถานการณ์ที่ไวรัสโคโรนา ได้กลับมาแพร่เชื้ออีกครั้งในระลอกใหม่ซึ่งเป็นเชื้อจากสายพันธุ์อังกฤษ ทำให้ดิฉันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาวอสม. หมู่บ้านต่างๆ ในตำบลโคกเหล็กต้องทำงานเพิ่มขึ้น จากแต่เดิมนั้นมีการการวัดความดันผู้สูงอายุ  ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆ และยังเป็นกลุ่มที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างยาวนานทำจิตอาสาในวันงานกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ    ซึ่งช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอสม.ของตำบลโคกเหล็ก ต้องทำงานร่วมกับอีกหลายฝ่ายเพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือ กรณีบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ จากต่างประเทศ จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด หากมีอาการป่วย ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพื่อเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ โดยดิฉันและกลุ่มอสม.ได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้สามารถทำการรักษาพยาบาล เบื้องต้น ช่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง และในหมู่บ้าน อสม.ถือเป็นด่านแรกในการเข้าไปตรวจวัด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเพราะไม่อาจรู้ว่าคนที่กลับมาจากต่างจังหวัดนั้นมาจากไหนบ้าง อสม.ทุกคนต้องทำงานหนัก เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดนี้

ชาวอสม.ตำบลโคกเหล็กมีความร่วมมือช่วยกันดูแลรวมถึงด่านตรวจทุกพื้นที่ในตำบล ที่ช่วยกันป้องกันและลดความเสี่ยงให้แก่ทุกคนในตำบล อสม.เป็นด่านคัดกรองแรกของหมอและพยาบาล ดิฉันในฐานะอสม. ขอเป็นกำลังใจให้อสม.ทุกคนในตำบลโคกเหล็กผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

http://https://www.youtube.com/watch?v=Od-Owd0mjJU

 

 

 

อื่นๆ

เมนู