เที่ยวสุขใจ ณ บ้านหนองหว้า

ชญานี  ดาดผารัมย์

                         ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีคือชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน และช่วยกันยกระดับสินค้าโดยนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีของชุมชนอย่างน้อย 1 หมู่บ้านต่อสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

บ้านหนองหว้าหมู่ 2 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ที่มุ่งพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถขายสินค้าได้ภายในชุมชน โดยไม่ต้องวิ่งหาตลาดให้เหนื่อยซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็มาจากทรัพยากรภายในท้องถิ่นอีกด้วย อีกทั้งยังมีฐานเรียนรู้ต่างๆภายในชุมชนอย่างเช่น ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฐานครัวชุมชน เป็นต้น และมีการเลี้ยงแพะเพื่อจำหน่ายและเพาะพันธุ์อีกด้วย

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้นำของหมู่บ้านเป็นอย่างสูงที่ได้เปิดโอกาสให้ดิฉันและทีมงานได้เข้าไปชมบรรยากาศภายในชุมชนและทำให้ได้ทราบว่าภายในตำบลโคกเหล็กของเราก็มีสถานที่ที่น่ามาเยี่ยมชมเป็นอย่างมากไม่แพ้ที่ใดเลยได้สูดอากาศแบบสดชื่นกลิ่นไอดินที่หอมฟุ้งแบบเป็นธรรมชาติสุดๆโดยที่ไม่ต้องไปไหนไกลเลย หากใครที่มีความสนใจอยากสัมผัสกับธรรมชาติวิถีชีวิตแบบบ้านๆก็สามารถมาลองเที่ยวชมที่บ้านหนองหว้าได้นะคะ   สามารถติดต่อประสานงานกับท่าน ผู้ใหญ่ สถาพร ชัยกิตติพร ได้ที่เบอร์ 0981034024 ค่ะ

                                                    

อื่นๆ

เมนู