ครัวชุมชน ณ บ้านหนองหว้า

จิราวรรณ  เม้าราษี

 

                          ชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตั้ง ณ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ครัวชุมชน การเลี้ยงแพะ เครื่องจักรสาน หัตกรรมสิ่งทอผ้าไหม การทำขนมไทย เป็นต้น อีกทั้งภายในชุมชนได้มีการจัดการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีมีทั้งการรำกลองยำ อาหารประจำท้องถิ่น มีรถประจำหมู่บ้านไว้รับ-ส่งนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ความมีอัธยาศัยดี เต็มไปด้วยรอยยิ้มของคนในชุมชนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว                            ในแหล่งการท่องเที่ยวในหมู่บ้านทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ คือ ครัวชุมชน เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย ครัวชุมชนแห่งนี้เป็นจุดที่คนในชุมชนรวมกันปลูกผักสวนครัวในพื้นที่สาธารณะของชุมชน โดยที่ทุกคนในชุมชน   มีสิทธิที่จะเข้าปลูกได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน แบ่งปันเพื่อนบ้าน หรือจะปลูกไว้ขายในกับคนในชุมชม และผู้ที่ต้องการบริโภคทั่วไป ผักที่ปลูกก็มีความหลากหลายมากมายให้เลือกสรรในการซื้อ-ขายผักเหล่านี้ล้วนเป็นผักที่ปลอดสารพิษไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นทำให้มั่นใจได้ว่าผักที่ได้รับประทานดีต่อสุขภาพและปลอดภัย ครัวชุมชนหรือเรียกอีกชื่อคือ ตู้เย็นชุมชน เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นแหล่งซื้อ-ขายผักของชุมชน ที่ไม่ว่าจะต้องการผักอะไรก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ที่นี้ ได้ทั้งผักสดจากสวนที่มีความปลอดภัยไร้สารพิษเป็นผักได้รับการใส่ใจจากผู้ปลูกเป็นอย่างดีปริมาณผักคุ้มค่าเกินราคาอย่างแน่นอน

                       แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครัวชุมชน ณ บ้านหนองหว้า เป็นแปลงผักสวนครัวของชุมชนที่มีผักสวนครัวมากมายหลายอย่างให้เลือกซื้อเลือกชม ครัวชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนที่ให้ความรู้เชิงเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู