วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวโคกเหล็ก

จริดา จริตรัมย์

     โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่ทางคณะดำเนินงานตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินงานต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ระยะที่ 3 ซึ่งในเดือนพฤษภาคมทางคณะดำเนินงานได้ทำการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวโคกเหล็ก

     จากการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวโคกเหล็ก ทำให้ทางเราได้ทราบว่า ไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน อาหารการกินหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้าน ทั้งด้านศาสนา ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี และงานหัตกรรมต่าง ๆ เช่น การท้อผ้าไหม การทำพวงกุญแจ การทำสุ่มไก่ การทำข้าวต้มมัด ทำกระยาสารท  การดูหมอ แม่มด การทำบุญบรรพบุรุษ  และอื่น ๆ เป็นภูมิปัญญาดั่งเดิมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน และยังมีให้เห็นในปัจจุบัน บ้างอย่างสามารถนำมาประกอบอาชีพและนำมาเป็นรายได้ให้กับครอบครัว เช่น การทำพวงกุญแจ  การทำสุ่มไก่ การทำกระยาสารท เพราะการทำของพวกนี้ต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์ในการทำ ซึ่งเป็นงานที่ชาวบ้านถนัดและมีความชำนาญมาก

     ชาวบ้านนั่นให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ทั้งด้านศาสนา ภาษา ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และงานหัตกรรมต่าง ๆ ทุกอย่างที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกันหมดและอยู่คู่กับชาวโคกเหล็กและบางอย่างสามารถนำมาประกอบอาชีพและหารายได้ให้กับตัวเองและคนในชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู