สัตว์เลี้ยงในชุมชน

 วรากร เที่ยงปา

 

          เนื่องด้วยตอนนี้ทั้งโลกกำลังเจอกับปัญหา โคโรนาไวรัสหรือ COVID-19 ทางทีมงานของเราจึงต้องระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัส ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็จะใช้การทำงานในรูปแบบออนไลน์แทน เพื่อความปลอดภัยของตัวทีมงานเองและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโคกเหล็ก

          ในการลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่แต่ละรอบนั้นเราจะต้องประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกๆด้าน ในการสำรวจครั้งนี้นั้นตัวกระผมได้ไปกับเพื่อนแค่ 2 คน เพื่อไม่เกิดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก โดยมีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือสม่ำเสมอ ครั้งนี้ผมได้ลงไปสำรวจสัตว์เลี้ยงในชุมชนโคกเหล็กที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็น วัว ควาย เป็ด ไก่ แพะ ปลา โดยสัตว์เหล่านี้สามารถเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักของคนในชุมชนได้ อย่างเช่น ปลา สามารถเลี้ยงได้ง่ายเพียงเราขุดบ่อและเลือกพันธุ์ปลาซึ่งก็มีราคาไม่สูงมากเหมือนสัตว์อื่นๆ อีกทั้งยังกำไรดีอีกด้วยโดยปลาที่นิยมเลี้ยงก็มี ปลานิล ปลาดุก เนื่องจากสามารถเติบโตได้รวดเร็วเมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่นๆ

          สัตว์เศรษฐกิจในชุมชนโคกเหล็กนั้นยังมีอีกหลายชนิดนอกจากที่ผมกล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ทางทีมงาน SC04ตำบล โคกเหล็ก ของเราจะทำการสำรวจต่อไปเรื่อยๆเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ นำมาวิเคราะห์และสรุปผลการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตำบล โคกเหล็ก และบุคคลที่สนใจ จะได้ใช้ข้อมูลที่ทางทีมงานรวบรวมมาให้เกิดประโยชน์ได้

 

 

อื่นๆ

เมนู