การปรับตัวเพื่อความปลอดภัย

วรากร เที่ยงปา

          ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนั้นได้เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ มีประชากรคนไทยติดเชื้อทะลุวันละ 10,000 รายเข้าไปแล้วนับว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมาก ทางตำบลโคกเหล็กเองก็มีผู้ติดเชื้อจนขนาดต้องปิดหมู่บ้านบางหมู่ไป เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่คนในตำบลโคกเหล็ก

ชีวิตประจำวันที่เคยเหมือนแต่ก่อนก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้าง โดยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเวลาออกไปข้างนอก เพราะเราไม่สามารถมองเห็นไวรัสโควิดได้ว่าเราไปสัมผัสตอนไหน ดังนั้นการล้างมือบ่อยๆจึงเป็นการป้องกันตัวเองที่ดี และอีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นสามารถยื่นความประสงค์ต่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับวัคซีนได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและคนรอบข้างได้ และในปัจจุบันพื้นที่โคกเหล็กยังมีการจัดตั้งศูนย์กักกันเพื่อสังเกตโรคโควิด-19ขึ้นมาอีกด้วยโดยจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขและบุคคลต่างๆพลัดกันช่วยดำเนินความสะดวกให้ด้วย เพื่อตรวจเช็คบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆให้ครบ 14 วันตามมาตรฐานถ้าไม่มีอาการใดๆก็จะสามารถออกมาได้และหากยังไม่ได้รับวัคซีนมายังมีการจัดฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้อีกด้วย

สำหรับสถานการณ์โควิดในตอนนี้ทำให้ทีมงาน SC04 ตำบลโคกเหล็กของเรานั้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวทีมงานและตัวประชาชนในตำบลโคกเหล็กด้วย แต่หากเราทุกคนร่วมมือกันไม่ประมาท เราเชื่อว่าประเทศไทยจะต้องผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19ไปได้อย่างแน่นอน ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือในการป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู