ขจัดภัยสร้างเซฟโซนปลอดโควิด

ทัตพร ใสสดศรี

             ในช่วงเดือนนี้ที่ทำงาน ทีมทำงานได้เจอกับสถานการณ์หลายอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กลับเข้ามาในพื้นที่ ผู้คนที่ลากพักร้อนจากการทำงาน กลับถิ่นฐานของตัวเอง และยังมีผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ามาอีกด้วย ทำให้ทีมทำงานนั้นยากลำบากต่อการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง แต่ก็ยังมีการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด 19 จากทางหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทีมงาน

             ทางหน่วยงานของ U2T ได้จัดกิจกรรม เพื่อให้ทางทีมงานแต่ละพื้นที่ช่วยกันสร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างแหล่งชมชนของตนให้เป็นเซฟโซนที่สามารถใช้ชีวิตกันได้อย่าง ไม่ต้องวิตกกังวลกันเริ่มด้วยขั้นแรก การรุกคลีนพื้นที่ ทางทีมงานได้เข้าไปทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน ตลาด หรือจุดที่ผู้คนใช้ร่วมกัน ได้มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆให้สะอาดปลอดภัย เช่น บันได ประตู หน้าต่าง พื้นศาลาวัด เพื่อขจัดเชื้อร้าย ขั้นที่สอง สร้างเซฟโซนและขั้นที่สาม เป็นการสร้างเซฟโซนและการจัดหาอุปกรณ์ให้คนในชุมชน ได้มีการแจกหน้ากากนามัยในที่คนพลุกพล่าน เช่น ตลาด และให้กับคนในชุมชน ยังมีเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะคือ วัด และโรงเรียน และได้สร้างพื้นที่ที่ทำความสะอาดนั้นขึ้นเป็นเซฟโซน ที่พร้อมใช้งานปลอดเชื้อ 100% อีกทั้งทางหน่วยงานและทีมงาน ร่วมกับ รพ.สต. ได้มีการจัดการรณรงค์ให้คนหันมาฉีดวัคซีนเพื่อตัวเอง และชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ

             ทั้งนี้การฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัว ตัวผมเองนั้นก็ยังได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ทีมงานและตัวผมได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และมีความสุขที่ได้ทำการขจัดเชื้อร้าย เพื่อสร้างเซฟโซนให้ผู้คนในพื้นที่พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับ

 

อื่นๆ

เมนู