ชีวิตวิถีใหม่ในชุมชนโคกเหล็ก (New Normal)

กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

              ในการลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและคณะทำงานได้ประสบปัญหาส่วนหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ซึ่งมีส่วนให้การดำเนินงานในโครงการหลายส่วนติดขัด แต่ขณะเดียวกันชาวบ้านตำบลโคกเหล็กกลับรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดีและใช้ชีวิตปกติพร้อมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ดิฉัน นางสาว กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา และคณะทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 แต่จากการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รับรู้ถึงสถานการณ์เกี่ยวกับโรคดังกล่าวเนื่องจากติดตามข่าวตลอดเวลา ส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงมีชาวบ้านบางส่วนกำลังรอฉีดวัคซีน ทางคณะทำงานจึงอาสาทำความสะอาดสถานที่สำคัญในชุมชนพร้อมมอบเจลล้างมือ อีกทั้งลงพื้นที่ร่วมกับ อสม.เพื่อเชิญชวนและให้ความรู้เรื่องวัคซีน สถานที่สำคัญในชุมชนในที่นี้ หมายถึง มีความเสี่ยงในการรวมตัวกันเกิน 30 คน ได้แก่ ตลาดสี่แยกบ้านโคกเหล็ก, โรงเรียนกระสังสามัคคี, วัดบ้านโคกเหล็ก และวัดบ้านหว้า ซึ่งทางคณะทำงานได้ขออนุญาตเข้าไปทำความสะอาดและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ในกรณีความร่วมมือกับ รพสต.โคกเหล็ก ทางทีมงานได้ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและพบว่ามีชาวบ้านบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนจึงไม่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน จึงเกิดความร่วมมือระหว่างคณะทีมงานและอสม.บ้านกระสังในการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนเพื่อเชิญชวนให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยังมีการพบผู้ติดเชื้อเรื่อยๆ แต่ชาวบ้านตำบลโคกเหล็กก็ติดตามข่าวตลอดรวมถึงมีการป้องกันตนเองเป็นอย่างดีเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัด ตลาดและโรงเรียนทุกฝ่ายมีการจัดการพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างพร้อมให้ความช่วยเหลือและจัดการปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด เมื่อทางคณะทำงานขอความร่วมมือก็มีการให้การต้อนรับอย่างดี ถือเป็นชีวิตวิถีใหม่ที่ชาวบ้านโคกเหล็กต้องเรียนรู้เพื่อรับมือและก้าวผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกัน

 

อื่นๆ

เมนู