ประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

            พสิษฐ์ กุสิรัมย์

              ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ทางนักศึกษาในโครงการในตำบลโคกเหล็กได้ร่วมกันลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านของตำบลโคกเหล็กและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ในการเดินรณรงค์ครั้งนี้ประชาชนให้ความร่วมมือกับนักศึกษาเป็นอย่างดีทั้งผู้นำหมู่บ้าน อสม ประจำหมู่บ้านและได้สอบถามถึงปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด ว่ามีปัญหากับการดำเนินชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนบางคนขาดรายได้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปสถานที่ราชการทำให้พบปัญหาต่างๆมากมายทั้งนี้นักศึกษาได้อธิบายถึงปัญหาและสาเหตุที่พบและบอกแนวทางวิธีการแก้ปัญหา สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ของชาวบ้านเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดนั้นประชาชนบางคนไม่กล้าฉีดวัคซีนบางคนพร้อมที่จะฉีดวัคซีนซึ่งทั้งนักศึกษาได้ให้คำแนะนำและบอกข้อดีของการฉีดวัคซีนว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ สถานที่ที่นักศึกษาได้เข้าไปแนะนำรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ภายในหมู่บ้าน วัด และตลาดชุมชนเพราะเป็นแหล่งที่ประชาชนรวมตัวกันมากที่สุด ในการเดินรณรงค์นั้นนักศึกษาได้แจกแมสเพื่อสวมใส่และเจลล้างมือให้กับชุมชนในตลาดของหมู่บ้าน

สิ่งที่ได้ลงพื้นที่และเรียนรู้ประสบการณ์จากการลงชุมชนในหมู่บ้านตำบลโคกเหล็กในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ประชาชนมีความกระตือรือร้นที่จะป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19มีการสวมแมสตลอดเวลา และเว้นระยะห่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชน

อื่นๆ

เมนู