พลังฆ่าเชื้อของตำบลโคกเหล็ก

                                            สุนิสา จะริตรัมย์

           ดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ได้ร่วมกันทำให้ตำบลโคกเหล็กมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยการได้ร่วมทำความสะอาดนั้นได้แก่ วัด โรงเรียนและตลาด ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ให้มีความสะอาดปลอดเชื้อมากยิ่งขึ้น

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดิฉันและคณะทำงานได้ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด เพื่อป้องการและลดความเสี่ยงกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ทั้งในวัดบ้านโคกเหล็ก วัดบ้านถนนกระสัง โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี และตลาดบ้านโคกเหล็ก ได้ร่วมการทำความสะอาดบริเวณลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ โดยจะแบ่งหน้าที่กันทำงานกันอย่าขยันขันแข็งไม่เกี่ยงกัน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20คน ได้ร่วมกันทำงานกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ทำความสะอาดโดยรอบทั้งวัดและโรงเรียน และนอกจากนี้คณะทำงานได้เดินรณรงค์ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและตลาดใกล้เคียง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรควิดและให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนอีกด้วย

การทำอะไรเพื่อส่วนรวมสามารถทำให้สังคมดีขึ้นจริงๆ ไม่ว่าจะทำด้วยพลังกาย หรือแม้แต่พลังใจ พลังใจก็คือการที่เราได้ทำด้วยใจจริงๆ ที่เราได้พูดทำความเข้าใจให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงโรคโควิดนี้ เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ได้ป้องกันไม่ให้เกิดในชุมชนหรือเชื้อนั้นแพร่กระจายน้อยลง

อื่นๆ

เมนู