พลังจิตอาสาเพื่อห่างไกลโควิด

                                                    ฐานิดา จะริตรัมย์

            การทำจิตอาสาในทำให้ดิฉันมีความสุขกายและสุขใจที่ได้เข้าร่วมการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสาธารณประโยชน์ ได้เสียสละเวลาเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนี้ให้น่าอยู่และมีความเป็นจิตสาธารณะอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ จิตอาสา ร่วมกันกวาดลานวัด ทำความสะอาดพระอุโบสถและจุดต่างๆภายในวัด ซึ่งทำความสะอาดรวมแล้ว 3 วัด และอีก 1 โรงเรียน ได้แก่วัดบ้านโคกเหล็ก จะทำเป็นวันแรก วัดที่สองจะเป็นวัดบ้านถนนกระสัง  โดยการแบ่งกันเป็น 2กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อให้ทำความสะอาดได้เร็วมากยิ่งขึ้น กลุ่มหนึ่งทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ  ซึ่งจะทำความสะอาดคราบสกปรกในห้องน้ำ  เก็บกวาดใบไม้บริเวณลานวัด  ในระยะเฉลี่ยวัดละ 3 ชั่วโมง วันที่สามจะออกไปเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่คนในชุมชนโดยได้เข้าไปในชุมชนและตลาดในชุมชน เรื่องการป้องกันเชื้อโควิด การสวมหน้ากากในที่สาธารณะ การล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ และให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน และในวันที่สี่ ได้แบ่งเป็น 2กลุ่ม กลุ่มหนึ่งทำความสะอาดที่วัดบ้านหว้า และอีกกลุ่มก็ทำที่โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี คณะครูมีความเป็นกันเองและได้ช่วยทำความสะอาดอย่างเต็มที่ ซึ่งดิฉันมีความประทับใจเป็นอย่างมาก

ทำจิตอาสาครั้งนี้ในตำบลโคกเหล็ก ซึ่งได้ทำร่วมกับคณะทำงานทำให้ได้ความสามัคคีของหมู่คณะ ได้ร่วมกันทำอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานที่ที่ได้ไปทำความสะอาดนั้นสะอาดมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู