รณรงค์ชวนคนไทยฉีดวัคซีน

เสาวภาค ประดับดี

                ในปัจจุบันนี้ได้มีการเกิดวิกฤตโรคโควิด 19 ระบาดทั่วโลกเป็นอย่างมาก มียอดผู้ติดเชื้อโควิดทุกวัน และได้ระบาดมาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว ทำให้ผู้นำประเทศต้องหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาให้คนในประเทศไทยได้ฉีดเพื่อป้องกันการติดโรคโควิด เพื่อการฉีดวัคซีนสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในตัวได้มากยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนค่อนข้างลำบากมาก ไปไหนมาไหนก็กลัวติดเชื้อโควิด การระบาดของโรคโควิด  19 ทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร ทำงานอะไรก็เปลี่ยนแปลงไป บางคนต้องตกงาน บางคนต้องทำงานอยู่บ้าน เนื่องจากไม่สามารถไปพบปะเจอกันที่ทำงานได้  หากประชาชนทุกคนร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อตามมาตรการเพื่อสร้างเพื่อคุ้มกันให้กับเพื่อเอง และประเทศชาติ จึงได้มีการจัดโครงการให้เดินรณรงค์เชิญชวนคนไทยในหมู่บ้าน และตามตลาดนัด เพื่อให้ประชาชนได้ไปฉีดวัคซีนตามมาตรการของภาครัฐ

มีการเดินรณรงค์ตามหมู่บ้าน หรือตามตลาดนัด เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันของป้องเอง และทำตามมาตรการของภาครัฐในประเทศไทย เพื่ออยากให้คนไทยพ้นจากโรคระบาดในครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

 

อื่นๆ

เมนู