รุกคลีนพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก

 ณิชาภัทร  เจริญรัมย์

                                  สืบเนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอก3 กลับมาระบาดอีกครั้งทำให้ทุกอาชีพมีผลกระทบอย่างมากกับการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงมากขึ้นประชาชนในตำบลมีการเดินทางกลับมาภูมิลำเนาทำให้นำเชื้อมาติดคนในครอบครัวมีการปิดหมู่บ้านหนองหว้า

แม้สถานการณ์โควิด19 ยังคงกลับมาระบาดแต่ทีมชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจอย่างต่อเนื่องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มี 2 กิจกรรมหลัก 1.กิจกรรมรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชน และ 2.กิจกรรมรณรงค์รวมพลังฉีดวัคซีน  กิจกรรมการรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยให้คนในตำบลโคกเหล็ก มีการลงพื้นที่สาธารณะ ได้แก่  วัดถนนกระสัง  วัดบ้านโคกเหล็ก  วัดประชาศรัทธาธรรมหนองหว้ามะขามป้อม โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี  ตลาด และชุมชนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา  โดยมีการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อ มีการจัดหาอุปกรณ์ให้พอและพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องเหยียบเจลแอลกอฮอล์ และอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทางทีมงานต้องขอบคุณชาวตำบลโคกเหล็กที่ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู