ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

กีรติกา อะโรคา

                  โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและหายจากโรคนี้ได้เองโดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษแต่หากผู้ป่วยมีอาการหนักอาจทำให้เสียชีวิตได้ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ และจะตกลงบนพื้นหรือพื้นผิวอย่างรวดเร็วคุณอาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19ในขณะนี้ ทางคณะทีมทำงานงานของเราจึงลงความเห็นกันว่าเราจะลงพื้นที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะเพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ป้องกันการเกิดโรคระบาดดังกล่าว ทางคณะทีมทำงานของเราลงพื้นที่ติดต่อกับโรงเรียน วัด และตลาด เพื่อติดต่อประสานงานการจะลงพื้นที่ไปทำความสะอาด และจากการติดต่อไปยังแต่ละที่ได้ข้อสรุปการทำความสะอาดวัดทั้ง 3 แห่งของตำบลโคกเหล็กและโรงเรียนอีกหนึ่งแห่ง สำหรับตลาดนั้นเป็นเพียงตลาดนัดจึงไม่ต้องทำความสะอาดแต่จะมีการไปให้ความรู้และแจกแมสเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ทางคณะทีมทำงานของเราลงพื้นที่วัดโคกเหล็กเป็นที่แรก มีการทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตามราวบันได ซึ่งวันถัดไปทางคณะทีมงานมีการแจกแมสในวัดเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาและช่วงเย็นมีการแจกแมสและให้ความรู้ที่ตลาดนัดบ้านกระสัง ทางคณะทีมทำงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้และชักชวนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเอง แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังกลัวและไม่เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน ทางอสม. หมอ และคณะทีมทำงานต่างให้ความรู้ที่ถูกต้องและเสนอแนวทางให้เห็นถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนแก่ชาวบ้านกลุ่มนั้น

โควิด-19 เป็นโรคที่ตอนนี้กำลังระบาดทั่วโลก ในเมืองไทยยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ทางคณะทีมทำงานของเราอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อตัวท่านเองและทั้งนี้เราอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านให้ฉีดวัคซีนป้องกันอาการป่วยโควิด-19 เพื่อตัวท่าน ครอบครัว และเพื่อให้ประเทศของเราสามารถก้าวผ่านวิกฤการณ์ครั้งนี้ไปได้ในที่สุด

 

อื่นๆ

เมนู