เซฟชีวิตไม่ให้ติดโควิด

ชญานี  ดาดผารัมย์

               จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้คนได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน จึงต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทีมงานเราจึงได้จัดกิจกรรม COVID WEEK ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสนับสนุน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยได้มีการลงพื้นที่ไปให้ความรู้ และได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดวัดและโรงเรียน และได้จัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกัน    เช่น   เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย อีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินรณรงค์ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเหล็กเกี่ยวกับการป้องกันและการฉีดวัคซีน เพื่อลดความตึงเครียดและความตื่นตระหนกตกใจกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น  และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ชาวบ้านได้ให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างมากซึ่งทำให้ทางเราทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และกิจกรรมนี้ยังช่วยสร้างกำลังใจให้ชาวบ้านเพื่อเตรียมตัวรับมือกับโรคระบาดนี้ต่อไป

 

 

                

อื่นๆ

เมนู