กว่าจะเป็นไหม

                                                                                                                                       ณิชาภัทร  เจริญรัมย์

                           ผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความวิจิตสวยงาม กว่าจะได้ผ้าไหมที่สวยต้องผ่านกรรมวิธีมากมายใช้ความพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บใบหม่อน  การเลี้ยงหม่อนไหม จนไปถึงการสาวไหมหรือการดึงไหม

                         ต้นหม่อน เป็นพืชยืนต้นเนื้อไม้อ่อนลำต้นมีความกลมผิวเรียบ ไม่มีหนาม มียางขาวคล้ายน้ำนมลักษณะของใบหม่อนฐานของใบกลมหรือรูปหัวใจ ปลายใบแหลมมีความสาก ช่วงเวลาและการเก็บใบก็สำคัญ แต่ละใบนั้นมีความเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไหมในแต่ละช่วงวัย ภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงไหมคือ กระด้ง วงจรชีวิตของหนอนไหมจะเลี้ยงอยู่ในกระด้งเลี้ยงด้วยใบหม่อนเมื่อเลี้ยงได้ในระยะที่โตเต็มที่จะหยุดให้กินใบหม่อนเรียก ระยะนี้ว่าไหมสุก จะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองใส จะมีการย้ายตัวไหมไปใส่ในจ่อระยะนี้หนอนไหมจะสร้างรังถักทอเส้นใยหุ้มตัวเองมีลักษณะเป็นวงรีหนอนไหมข้างในจะพัฒนาไปเป็นดักแด้  มีการคัดแยกรังไหมเพื่อไปสู่กระบวนการสาวไหม หรือดึงไหม

กระบวนการผลิตไหมนั้นต้องใช้เวลา แรงงาน ความตั้งใจ ความอดทนอย่างมากเพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพและความสม่ำเสมอของเส้นไหม เส้นของไหมนำไปฟอก ไปมัดลาย ย้อมและทอผ้า ส่วนดักแด้ก็สร้างรายได้กิโลกรัมละ 100-120 บาท สามารถเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้จากช่วงว่างงาน

อื่นๆ

เมนู