ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด 19

จริดา จริตรัมย์

    โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่น ทางคณะดำเนินงานได้ลงพื้นที่ไปปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่สารธณะต่างๆ ในตำบลโคกเหล็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้โรคโควิด 19 ได้กลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น และส่งผลให้การทำงานยากลำบากขึ้นและสถานที่ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร

สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในเดือนนี้ค่อนข้างจะระบาดหนักและผู้คนติดเชื้อมากขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้คนที่ทำงานอยู่ในต่างถิ่นหรือไปทำงานในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดภูมิลำเนา เพราะบริษัทหลายๆที่ได้ปิดตัวลง ประกอบกับไม่มีรายได้จึงได้เดินทางกลับมายังภูมิลำเนา แต่การเดินการกลับมานั่นค่อนข้างจะอันตรายและนำเชื้อโควิด 19 กลับมาด้วย ทำให้ทางตำบลและหมู่บ้านได้จัดส่วนคัดกรองผู้ที่กลับมายังภูมิลำเนาได้กักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด 19 และถ้าพบเชื้อจะได้รับเข้ารักษา และฉีดวัคซีนต่อไป ก่อนกลับเข้ามาพักในบ้าน ซึ่งทางคณะดำเนินทางได้เฝ้าระวังและให้ความรู้กับชาวบ้านและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และทางคณะดำเนินงานได้จัดเตรียมการอบรมและให้ความรู้ชาวบ้านด้วยเพื่อจะได้เป็นความรู้และเป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านในสถานการณ์ที่เลวร้ายจะได้นำความรู้ที่ทางเราให้ไปประกอบอาชีพหารายได้เข้ามาในครอบครัว

จากการที่ทางคณะดำเนินงานได้ช่วยกันเฝ้าระวังและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์โรคระบาด และได้เตรียมการให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องของอาชีพ ซึ่งชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ทางเราได้ให้ไปปรับใช้และป้องกันตนเองและครอบครัวในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อไป

อื่นๆ

เมนู