สุขที่ปลูกพืชผักสวนครัว

                                    เสาภาค  ประดับดี

           สำหรับดิฉันพืชผักสวนครัวมีความจำเป็นใช้ในการประกอบอาหารมาเพื่อปลูกไว้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและปลอดสารพิษ

สวนครัวของดิฉัน ซึ่งเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ต้องไปหาไกลจากไหน และก็เป็นความภาคภูมิใจที่ปลูกพืชผักไว้ทานเอง ดิฉันนั้นทำการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ที่สวน ซึ่งการเพาะปลูกนี้ดิฉันได้เลือกพืชที่คนในชุมชนนิยมนำไปปรุงอาหาร ซึ่งมีหลากหลายชนิด อาทิเช่น ต้นหอม ผักชี ตะไคร้ พริก สภาพดิน อากาศ ที่เอื้อต่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะหน้าฝนนี้ พืชผักจะโตสวย เพราะฝนตกไม่ต้องรดน้ำมากมาย เพียงแค่ใส่ปุ๋ยคอกไว้เท่านั้นและก็ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง พืชผักที่เก็บได้จะแบ่งไว้ทำอาหารและเอาไว้เก็บขายบ้าง ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่ม เพราะมีพืชผักสวนครัวที่เก็บทานได้ทุกวัน ถ้าหากมีเวลาว่างดิฉันจะศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความรู้การปลูกพืชผักเพื่อพัฒนาต่อไป

การปลูกพืชสวนครัวช่วยให้เราได้พืชผักที่ปลอดสารพิษและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาในสิ่งที่ตนเองชอบ นี่แหละคือความสุขของดิฉัน

อื่นๆ

เมนู