หลังฤดูทำนาของคุณยาย

พสิษฐ์ กุสิรัมย์

           ฤดูกาลทำนาปีเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านหลังจากที่ชาวบ้านเสร็จภารกิจจากการทำนาทำไร่เสร็จสิ้นทุกอย่างแล้ว ชาวบ้านเริ่มออกหางานทำผู้ชายออกรับจ้างทั่วไปส่วนแม่บ้านผู้หญิงและผู้สูงอายุใช้เวลาที่ว่างในการเลี้ยงหม่อนไหมเป็นอาชีพเสริม

การเลี้ยงหม่อนไหมนั้น ชาวบ้านทำเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพราะถือว่าใช้เวลาว่างในการทำงาน การเลี้ยงหม่อนไหมของชาวบ้านบางคนทำเป็นครอบครัวบางครอบครัวรวมกลุ่มกันทำ เป็นการสร้างอาชีพและสร้างงานให้กับคนในชุมชนได้มีงานทำและเลี้ยงครอบครัวได้ การเลี้ยงหม่อนไหมนั้นถือว่าใช้ต้นทุนในการเลี้ยงน้อยมากต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงพอสมควรแต่ก็สร้างความสุขให้กับชาวบ้านที่มีเวลาว่างจากที่ทำนาทำไร่ ผลผลิตของการเลี้ยงหม่อนไหมสำหรับชาวบ้านถือว่ามีคุณค่ามากเพราะเป็นการทำโดยใช้ฝีมือและประสบการณ์ ในการเลี้ยงหม่อนไหมให้มีความสมบูรณ์นั้นไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงได้ทุกคนแต่ต้องใช้ประสบการณ์จากการฝึกหัด จนได้หม่อนไหมที่สวยงามสมบูรณ์ ยังขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของหม่อนไหมอีกด้วยบางสายพันธุ์ไม่ทนต่อสภาพอากาศและเกิดความเสียหาย ชาวบ้านที่เลี้ยงจึงเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมมีความทนทานต่อสภาพอากาศในพื้นที่

ปัจจุบันการเลี้ยงหม่อนไหมถือว่าได้รับความนิยมในทางการตลาดอย่างสูงชาวบ้านที่มีเวลาว่างหลังจากทำนาทำไร่แล้วก็จะทำการเลี้ยงหม่อนไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ มีการแข่งขันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทำให้ชาวบ้านพัฒนาผ้าไหมของตัวเองในท้องถิ่นเพื่อให้มีมูลค่าที่สูงกับความต้องการของตลาด

อื่นๆ

เมนู