แพะเศรษฐกิจในตำบลโคกเหล็ก

ฐานิดา  จะริตรัมย์

          การเลี้ยงแพะกำลังเป็นที่นิยมของคนในตำบลโคกเหล็ก ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนอกจากโคกระบือ การเลี้ยงแพะสามารถนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้อีกหลากหลายอย่างด้วย

ณ ปัจจุบันนี้ในตำบลโคกเหล็กมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหลากหลายชนิด เช่น โค กระบือ ไก่ไข่ และสัตว์ที่กำลังเป็นที่นิยมเลี้ยงในตอนนี้คือแพะ เนื่องจากแพะเป็นสัตว์เลี้ยงง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง สามารถหากินใบไม้ใบหญ้าได้เอง ถึงแม้จะตัวเล็กแต่ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ แข็งแรงไม่ติดโรคง่าย คนในชุมชนซึ่งเป็นผู้เลี้ยงแพะนั้นได้มีวิธีการเลี้ยงโดยการปล่อยให้กินหญ้าในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าไว้ให้แพะได้เดินกินใบหญ้า จนกว่าจะอิ่มแล้วปล่อยให้เดินเล่น เพื่อไม่ให้แพะเกิดความเครียดมาก ส่วนมากชาวบ้านจะเลี้ยงไว้ที่สวนโดยบริเวณโดยรอบจะเป็นข้าวกำลังเติบโตจึงไม่สามารถปล่อยออกไปได้ จึงต้องขังไว้ในคอกแล้วค่อยตัดหญ้าให้แพะกิน โดยประโยชน์ที่ได้จากแพะนั้นสามารถนำมาใช้บริโภคแทนนมมนุษย์ได้ดีกว่านมโคและนมกระบือ นอกจากนี้ขนและหนังแพะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน อย่างเช่น ใช้ทำกระเป๋า เสื่อ พรม และเชือก ส่วนมูลแพะใช้ทำปุ๋ย เขาและกีบนำมาทำเป็นเครื่องประดับ เลือดและกระดูกนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามการเลี้ยงแพะ หรือการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดสัตว์ กระถิน หรือการปลูกอย่างอื่นที่ทำเป็นอาหารของสัตว์ได้ ซึ่งแพะและซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจจะเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ แพะจึงเป็นที่นิยมของคนในตำบลนับแต่ปัจจุบัน

อื่นๆ

เมนู