โควิดไม่ซาเราเร่งเดินหน้าป้องกัน

ชญานี  ดาดผารัมย์

                      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้คนได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน และโรคที่เกิดขึ้นนี้จึงทำให้ผู้คนแตกตื่นและเกิดความวิตกกังวลกันทั่วโลก จึงต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19  ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก

โรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้ยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและมีคนติดเชื้อเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีการปิดบ้านปิดเมืองปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค จึงทำให้สถานที่ต่างๆต้องถูกปิดลงและผู้คนตกงานเป็นจำนวนมากจึงได้โยกย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมของตนเอง และแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยแต่ละท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนั้นจะต้องตรวจโรคตรวจร่างกายของท่านมาให้เรียบร้อย และมีใบตรวจโรคใบรับรองแพทย์มาเพื่อยืนยันว่าท่านไม่ได้ติดเชื้อมา เจ้าหน้าที่หรืออสม.ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆจึงจะจัดให้ท่านได้เข้าสถานที่กักตัวที่จัดเตรียมไว้ให้โดยสถานที่กักตัวนั้นจะจัดให้อยู่เป็นล็อกของตนเอง ไม่ให้ใกล้ชิดกันเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยของแต่ละท่านที่อยู่ในสถานที่กักตัว โดยระหว่างที่ท่านกักตัวนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือ อสม. มาเฝ้าสถานที่อยู่ตลอดเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ที่มากักตัวและจะมีทีมงานของทางโรงพยาบาลเข้ามาตรวจท่านอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้ติดเชื้อมา พอกักตัวครบ 14 วันเจ้าหน้าที่จึงจะปล่อยให้ท่านกลับไปพักที่บ้านได้

ทั้งนี้อยากให้ทุกคนดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดมากขึ้น หากไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้านเพราะโรคนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย งดการเดินในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุ่งพล่านเพราะอาจได้รับเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นการอยู่ที่บ้านของตนเองปลอดภัยที่สุด จะทำให้ช่วยลดปริมาณการติดเชื้อของประชากรลงและยังถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทีมแพทย์ได้อีกด้วย

 

   

 

อื่นๆ

เมนู