น้ำใจสู้ภัยโควิด

   ชญานี  ดาดผารัมย์

                     เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงทำให้ผู้คนตกงาน และติดเชื้อเป็นจำนวนมากจึงได้เดินทางกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาเดิมของตนเอง

ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมาทางทีมงานได้มีการจัดกิจกรรมมอบสิ่งของอาหารและเครื่องดื่มให้กับจุดกักตัวทั้ง 3 แห่ง ในตำบลโคกเหล็ก โดยได้ประสานงานไปยัง อสม. ที่รับผิดชอบในจุดต่างๆ  ได้แก่ จุดกักตัวที่วัดบ้านหนองหว้า จุดกักตัวที่วัดบ้านโคกเหล็ก และจุดกักตัวที่วัดบ้านถนน – กระสัง ภายในจุดกักตัวแต่ละที่นั้นจะมีทั้งผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ บางจุดจะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ด้วย ในแต่ละวันจะมีผู้ที่เดินทางกลับมารักษาตัวอยู่ตลอด จึงทำให้แต่ละจุดมีจำนวนผู้ที่มากักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้อาหารเครื่องดื่มและเจลแอลกอฮอล์อาจไม่เพียงพอ ทางทีมงานจึงได้เล็งเห็นความต้องการของแต่ละพื้นที่และได้จัดกิจกรรมการมอบสิ่งของช่วยเหลือนี้ขึ้น เพื่อจะได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนด้วย

ทั้งนี้เราทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเพราะเชื้อโรคเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวแค่เอื้อมถ้าไม่จำเป็นไม่ควรไปอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัดเป็นจำนวนมากเพราะจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้สูงมาก สถานการณ์ตอนนี้การอยู่บ้านถือว่าเป็นการเซฟตัวเองที่ดีที่สุด

               

               

อื่นๆ

เมนู