สิ่งที่ได้รู้ สิ่งที่ได้เห็น

ทัตพร ใสสดศรี

          ตำบลโคกเหล็กเป็นตำบลที่ไม่ได้เล็กอย่างที่ผมคิด หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างกัน แต่บางหมู่บ้านอยู่ใกล้กัน อาจมีบ้างที่ระยะทางเป็นอุปสรรคในการเดินทาง แต่ก็ช่วยให้ได้รู้ว่าการทำงาน จริงๆแล้วนั้น ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเสมอไป การเข้าถึงผู้คน ด้วยการพูดคุย รอยยิ้ม มีความหมายเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน

          สิ่งที่ได้รู้ ได้เห็น เป็นวิถีชีวิตที่ กลุ่มของอาชีพ ในเมื่อก่อนมีกลุ่มอาชีพที่ทำกันหลายคน แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง สิ่งๆนั้นได้เลือนลางไป บางส่วนไม่มีเวลา บางส่วนทำเป็นงานอดิเรก เพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ผู้คนที่ยังทำอยู่ ยังต้องการที่จะพัฒนา ยังไม่ได้อยากให้สิ่งที่ทำนั้นหายไปความต้องการที่จะเข้าถึงโลกออนไลน์เพื่อ ทดสอบ ใช้งานเพื่อขายสินค้า ต่อยอดกลุ่มอาชีพ

          การพัฒนาเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนทำสิ่งที่ดี มีรายได้ และเป็นสิ่งที่คนในกลุ่มอาชีพนั้นต้องการพัฒนาขึ้นมาอีกครั้ง และต่อยอดการขายของตนเอง ทำให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นความต้องการที่ในทุกกลุ่มอาชีพ สิ่งที่ต้องการเป็นสิ่งที่ต้องการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของชุมชนทั้งสิ้น

 

อื่นๆ

เมนู