“Handmade สู่ถนนคนเดิน”

สุนิสา  จะริตรัมย์

             จากการลงพื้นที่แต่ละครั้งนั้นทำให้ดิฉันได้รู้จักวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแต่ละชุมชน แหล่งที่มาของตำบล และเป็นโอกาสที่ดีที่มีการที่นำสินค้าออกสู่ตลาด มีการแนะนำ กรรมวิธีที่ผลิตสินค้า เพื่อให้ผู้คนได้รู้จักตำบลโคกเหล็กมากยิ่งขึ้น

ในการลงพื้นที่ ณ ถนนคนเดินเซราะกราว ซึ่งคณะทำงานได้ไปเตรียมจัดของ ยกของไปรอจัดสถานที่ เพื่อจัดทำบูธสินค้า เป็นการลงพื้นที่เพื่อนำสินค้าจากชุมชนซึ่งเป็นงาน Handmade ทั้งสิ้นมีทั้งพวงกุญแจ มีทั้งแบบเย็บให้เป็นตุ๊กตา เย็บให้เป็นลูกหว้า ถักเป็นผ้าพันคอ และเป็นแบบอื่นๆ พวงกุญแจเหล่านี้ได้ทำจากงานผ้าไหม ซึ่งมีลวดลายที่ต่างกันออกไปตามแบบผ้าไหม  ผ้าไหมแท้ๆ ที่ทอจากมือ มีการทอเสื่อ มีผักออแกนิก ปลอดสารผิด ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมามีความสนใจผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ถือได้ว่าเป็นเทรนด์การปลูกผักแบบใหม่ที่กำลังมาแรงสุด ๆ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ไม่ยาก ใช้พื้นที่ไม่ต้องมาก ไม่ต้องพึ่งดินหรือออกแรงจับจอบจับเสียมให้เหนื่อย แต่ก็ได้ผักที่สด สะอาด อร่อย และปลอดภัย ไร้สารพิษ มากินแบบสะดวก ๆ ทุกอย่างที่นำไปจัดโปรโมทสินค้านั้นเป็นราคาที่ย่อมเยา  ผู้สนใจสามารถจับต้องได้ มีการสร้างเพจท่องเที่ยวที่โคกเหล็กให้ลูกค้าที่มีความสนใจ ซึ่งในเพจจะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆ การนำเสนอวิถีของคนในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในที่ต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้ผู้คนได้รู้จักตำบลโคกเหล็กมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแต่ละชุมชนในครั้งนี้คณะทีมงานและคณะอาจารย์ประจำตำบลได้ร่วมกันคิดและออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและการให้ความร่วมมือจากคนในชุมชนในการให้ข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอให้ลูกค้าได้รู้จักในแต่ละผลิตภัณฑ์ของชุมชนมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู