พัฒนาตัวสินค้าในชุมชน

             สุนิสา จะริตรัมย์

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น เป็นโครงการที่ให้คนในชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการได้พัฒนาของที่ตนมีอยู่ได้ทำการเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าให้น่าสนใจมากขึ้น
การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าก็เพื่อให้สินค้านั้นสามารถขายได้ในราคาที่แพงขึ้น โดยต้องเป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจน่าซื้อ วิทยากรได้พูดถึงการพัฒนาตัวสินค้า ช่องทางการขายของและให้ผู้ประกอบการนั้นได้เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงควรสร้างความหลากหลายให้แก่ตัวสินค้า อาทิเช่น การทำไส้กรอก อาจจะแพ็คใส่ถุงแล้วติดโลโก้สติ๊กเกอร์ ให้ดูมีราคา น่าซื้ออีกด้วย ยิ่งหากคุณภาพเหมาะสมแก่ราคา ต่อให้ราคาสูงก็ตาม แต่รับรองได้เลยว่าหากสินค้าของผู้ประการนั้นมีประโยชน์กับผู้ที่ซื้อ สินค้านั้นๆ ก็ย่อมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ซื้อและทำให้เกิดการยอมรับโดยเฉพาะความแปลกใหม่ในสินค้าแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ปัจจุบันตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น
ดิฉันคิดว่าการเพิ่มมาตรฐานมูลค่าในตัวสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งทำให้น่าดึงดูดผู้ซื้อ เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตได้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู