ผลิตภัณฑ์สู่รายได้เสริม

ฐานิดา  จะริตรัมย์

         ตำบลโคกเหล็กมี 11 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่มีผลิตภัณฑ์ต่างกันออกไป อาทิเช่น ผ้าไหมหางกระรอก พวงกุญแจ เสื่อทอมือ ผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

         การลงพื้นที่โปรโมทสินค้าซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ลงจัดบูธ ดิฉันและคณะทำงานร่วมช่วยกันวางแผนงาน ติดต่อสินค้าในชุมชนที่มีเกือบทั้ง 11 หมู่บ้านที่มีความเด่นชัดในแต่ละด้านนำมาจัดในบูธ เช่น บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 ปลูกข้าวหอมมะลิ-ข้าวกล้องหอมมะลิ  ซึ่งมีผู้คนสนใจมากพอสมควร หมู่ที่ 8  บ้านโคกขมิ้นที่เป็นหมู่เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้มีการปลูกผักหลายชนิดและได้นำไป หมู่ที่ 9 บ้านโคกขี้ตุ่น ไส้กรอกตาเปียง ได้นำไส้กรอกใส่แพ็คเก็จอย่างดี ออกแบบโลโก้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้น่าซื้อมากยิ่งขึ้น บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 นั้นมีผักไฮโดรโปนิกส์ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า มีตะกร้าสานด้วยวัสดุที่เหลือใช้  ผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านกระสัง จะมีผ้าไหมพื้นเมือง และบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10  ผ้าไหมแท้ ผ้าไหมซิ่นตีนแดง ผ้าไหมหางกระรอก ซึ่งเป็นไหมแท้ ที่มีความประณีตกรรมวิธีที่กว่าจะได้เส้นไหมออกมาแต่ละเส้นต้องใช้ความใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างแท้จริงและยังทอด้วยมือมีลวดลายผ้าไหมที่สวยงาม  ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาชมเป็นจำนวนไม่น้อยและยังมีกระถางรีไซเคิลอีกด้วย การลงตลาดครั้งแรกที่ได้การตอบรับอย่างดีจากผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา ดั้งนั้นจึงได้สร้างเพจท่องเที่ยวที่โคกเหล็กเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อให้เห็นภาพมากขึ้นและสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชนต่อไป

       การจัดงานในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้ลองทำอะไรใหม่ๆ  อย่างเช่นการลงพื้นที่การโปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้าให้คนในชุมชน ทำให้ผู้คนในตลาดได้เข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากท้องถิ่นทำให้ทุกคนได้รู้จักตำบลโคกเหล็กมากยิ่งขึ้น ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้ประสบการณ์การแนะนำสินค้าต่างๆ ได้รู้จักที่มาและวิธีการทำของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นไดีดีขึ้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู