โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

      วันที่ 26 พฤษภาคม ..2564 ได้ลงพื้นที่ วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ทำกิจกรรมในหัวข้อเชิงเฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความรู้

        ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาด และได้แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้แก่พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม

     วันที่ 15 มิถุนายน ..2564 ได้ลงพื้นที่ สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำการสัมภาษณ์ประชาชนที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา(Covid-19 )ตามมาตรการของทางภาครัฐ

      ดิฉันได้ทำการสัมภาษณ์ถึงเรื่องความรู้สึกในความประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ มีการเตรียมพร้อมตนเองอย่างไรก่อนที่จะรับวัคซีน มีความหวั่นกลัวผลที่ตามมาหลังจากฉีดไปเเล้วหรือไม่ อย่างไร

          ผลปรากฏว่า ประชาชนที่ดิฉันได้เข้าทำการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้คำสัมภาษณ์ในทางเดียวกันคือ การที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนก็เพราะต้องการภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันตัวเองจากครอบครัวเเละผู้อื่นประชาชนที่มีโรคประจำตัวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนมีความพร้อม มีการ เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีตามคำแนะนำของคณะแพทย์

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ไม่อดนอน พักผ่อนให้เพียงพอ

เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชากาแฟ

ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย

สองวันก่อนและหลังฉีด งดออกกําลังกายอย่างหนัก

     อย่างไรก็ตามเราทุกคนก็ยังคงต้องปฏิบัติตนโดยการใส่เเมส ใช้เจล-ล้างมือ เว้นระยะห่าง ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19 ) อย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมจนกว่าเชื้อจะหมดไป   

นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู