โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 ข้าพเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ผู้ปฏิบัติงานประเภท : นักศึกษา หลักสูตร : SC-07

ข้าพเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม ณ ศาลาประชาคม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ก่อให้เกิดความกังวลกับประชาชนไทยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมา อย่างไรก็ตาม การระบาดระลอกใหม่มีความต่างในหลายด้านจากระลอกแรก เริ่มจากจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากกว่า กระจายไปหลายจังหวัดกว่า

 

 

 

 

 

ผู้ปฏิบัติงานตำบลเสม็ดจึงได้มี การทำสบู่ฆ่าเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ทำแมสก์ผ้า และติดตั้งอ่างล้างมือให้กับชุมชน วัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการให้ความรู้จากคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนตำบลเสม็ด
การจัดกิจกรรมในชุมชน เรามีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ผลการปฏิบัติงานในการลงประชาคมครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ อสม. และผู้นำชุมชนให้การตอบรับที่ดีและได้ทำเจลแอลกอฮอ สเปร์แอลกอฮอ สบูล้างมือ หน้ากากอนามัย สำเร็จตามเป้าหมายที่คณาจารย์ได้กำหนดไว้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ

ผู้จ้างงาน ตำแหน่งนักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู