1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC-07 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

SC-07 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้า นางสาวจินตพร สุนประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท : นักศึกษา หลักสูตร : SC-07 ได้ลงพื้นที่มีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำหมู่บ้านในด้านการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทีมงาน นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ 

        ทางอาจารย์ประจำโครงการ และผู้จ้างงานมีการประชุมโดยการจัดเป็นกลุ่มตามการแบ่งการลงพื้นที่ ในเรื่องจุดเด่น จุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละชุมชน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้แก่ชุมชน โดยใช้ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 

        ข้าพเจ้าทำการคีย์ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล 01, 02 ของแต่ละตำบล ที่อาคารณวัตปัญญา 

นางสาวจินตพร สุนประโคน

                                     ผู้จ้างงาน ตำแหน่งนักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู