1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (การสำรวจพันธุ์พืช)

SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (การสำรวจพันธุ์พืช)

ข้าพเจ้า นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้จ้างงาน ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ในเดือนได้มีการลงสำรวจพันธุ์พืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำ ในภายตำบลเสม็ดและได้เก็บรวบรวมและนำข้อมูลมากรอกลงในระบบ ในตำบลเสม็ดมีลักษณะป่าหลายลักษณะ   พรรณไม้ที่พบในป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง พลวง แดง ตะแบก ติ้ว แต้ว ประดู่ป่า ปีบ พะยอม พฤกษ์ มะกล่ำต้น มะกอก มะขามป้อม มะค่าแต้ มะดูก มะม่วงป่า มะหาด โมกมัน ยมหิน รกฟ้า รัก สมอไทย สะเดา เสลา แสมสาร แสลงใจ หว้า เป็นต้น    พรรณไม้พื้นล่างในป่าดิบแล้ง ได้แก่ เต่ารั้ง ชายผ้าสีดา เล็บมือนาง เถาวัลย์เปรียง คัดเค้า พวงประดิษฐ์ ข้าหลวง หลังลาย กลอย ผักหนาม กระทือ บุก ส้มป่อย หวาย เป็นต้น   พรรณไม้ในป่าดงดิบแล้ง ได้แก่ กระบาก เขล้ง ชิงชัน ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนหนู ตะแบก พยุง มะกอก มะเกิ้ม มะดูก มะไฟ มะหาด ยมหิน ยมป่า ยางนา สมอ ตะโก หว้า ยอป่า มะเม่า เป็นต้น   และพืชที่ประชากรในตำบลเสม็ดปลูกภายในพื่นที่บริเวณบ้าน ได้แก่ กล้วย ตระมูง มะกรูด มะม่วง ลำไย มะละกอ น้อยหน่า ขนุน  แก้วมังกร พริก เผือก บุก ตะใคร้ กระชาย มะยงชิด มะม่วงหาวมนามโห่ ส้มโอ ไผ่ ละมุด มะนาว ชมพู่ มะพร้าว เป็นต้น

 

นายอาทิตย์ ศาลางาม      ผู้จ้างงานประเภทนักศึกษา

 

ลิ้งค์วีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู