หนองเกาะแก้วร่วมใจกันสู้ภัยโควิด

จากสถานการณ์ประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างแพร่หลายในหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนต่างๆ รวมถึงหมู่บ้านหนองเกาะแก้วด้วย

ในวันที่ 19 มิถุานายน 2564 เราได้มีการลงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อ การจัดทำอุปกรณ์ป้องกันระยะห่าง การแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้คนในชุมชน และยังมีการชักชวนชาวบ้านออกกำลังกาย เพื่อผ่อนคลายและสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองในการป้องกันโรคด้วย หลังจากนั้นเราได้ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองให้ห่างจากโรคโควิด-19 เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันตนเอง

ดังนั้นการจัดอบรมและให้ความรู้กับชาวบ้านจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เพราะทำให้ชาวบ้านบางคนที่ยังไม่รู้จักวิธีป้องกันโควิด-19 มากพอได้มีความรู้และนำไปป้องกันตนเองให้มากขึ้นและห่างไกลจากโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

อื่นๆ

เมนู