ธรรมชาติการเกษตรที่สวยงามบ้านหนองหว้า

ณัชชา สมพริ้ง

           บ้านหนองหว้าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี ซึงคนเป็นหมู่บ้านที่มีแขกบ้านแขกเรือนแวะมาเที่ยวและจัดการประชุมที่นี้เป็นประจำ ซึ่งบ้านหนองหว้าก็เป็นหมู่หนึ่งในตำบลโคกเหล็กที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มการทำอาชีพต่างๆที่หลากหลายและสร้างชื่อเสียงให้เป็นจุดเด่นของชุมชนไม่ว่าจะเป็น อาหารการกิน ขนมไทย น้ำสมุนไพร และธรรมชาติที่สวยงามในชุมชนและเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

เดือนนี้เป็นเดือนที่ 4 ในการทำงานของฉันแล้วหลักจากที่ฉันได้ไปจัดการประชาคมที่บ้านหนองหว้าเมื่อเดือนที่แล้วก็มีสิ่งที่ฉันประทับอย่างหนึ่งก็คือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านหนองหว้า ที่มีการจัดแบ่งพื้นที่ในการทำเกษตรในชุมชนทำให้คนในชุมชนมีรายได้เข้าครัวเรือน สถานทีหลักเลยคือสวนการทำเกษตรกลางสระใหญ่ในหมู่บ้านซึ่งมีธรรมชาติที่สวยและยังเป็นสถานทีให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วย ผักสวนครัวหลักๆที่ปลูกเลยก็จะเป็น โหราพา ผักสลัด ต้นหอม ผักชี ตะไคร้ มะละกอ มะนาว และยังมีอีกหลากหลายชนิด ซึ่งในการทำเกษตรก็จะมีการแบ่งกลุ่มการดูแลพืชผักของตนเอง เมื่อได้ผลผลิตแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายตามท่องตลาดหรือมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับถึงที่สวนซึ่งเป็นรายได้หลักองการทำเกษตรองคนในชุมชน หากที่หมู่บ้านมีงานหรือมีการจัดกิจกรรมทางผู้นำก็จะใช้งบประมาณมาอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรองคนชุมชนเพื่อเป็นรายได้หมุนเวียน หากใครได้มาเยี่ยมเยียนบ้านหนองหว้า ตำบลโคกเหล็ก จะพบเจอกับสิ่งที่น่าประทับใจทั้งในทางธรรมชาติการเกษตรและความน่ารักของคนในชุมชน

และสุดท้ายนี้ฉันก็อยากเชิญชวนในคนที่สนใจในเรื่องการเกษตรลองแวะเวียนเข้าไปเที่ยวชมในบ้านหนองหว้าแล้วจะไม่ผิดหวังกับธรรมชาติที่สวยงาม และคนในหมู่บ้านก็น่ารักเป็นกันเองยินดีที่จะให้ความรู้กับทุกคนที่ไป และฉันเองก็มีความสุขมากเมื่อได้ลงไปทำงานกับคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู