วิถีชีวิตหมู่บ้านไผ่น้อย

อนันตญา จินโจ

บ้านไผ่น้อย หมู่ ๘ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยราชประมาณ ๑๔ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ผู้คนอาศัยอยู่ในระแวกเดียวกัน รักใคร่ปรองดอง สามัคคีกัน และใช้ภาษาถิ่น คือภาษาเขมร เป็นภาษาหลัก

แผนที่ : https://www.google.com/maps/place/@15.0418946,103.2579313,17z

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสอบถามผู้นำชุมชน ชาวบ้าน พบว่า หมู่บ้านไผ่น้อย เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีทั้งหมด ๖๙ ครัวเรือน มีประชากรประมาณ ๓๐๐ กว่าคน อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู ไก่และเป็ด มีการทำไร่อ้อย และค้าขายเป็นอาชีพเสริม มีการทอผ้าไหม ทอเสื่อกก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และมีการรวมกลุ่มเพาะเห็ดเพื่อจำหน่าย  ส่วนสภาพแวดล้อมและปัญหาในชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ถนนในหมู่บ้านชำรุดเดินทางไม่สะดวก น้ำประปาในหมู่บ้านไม่สะอาดบางวันขุ่นและมีกลิ่นเหม็น ไฟฟ้าดับบ่อยแบบไม่มีสาเหตุ ปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจน

 

ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู